Cart 0

ร่วมงานกับ ต โฮม

ประกาศรับสมัครงาน 

    บริษัท เชียงใหม่ ต.เคหะภัณฑ์ (2002) จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจด้าน ค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้าน
ครบวงจร มีความประสงค์จะรับบุคลากรเข้าทำงานกับบริษัท ในตำแหน่งงาน ดังต่อไปนี้  

  1. พนักขับรถส่งสินค้า จำนวน 5 อัตรา

*  เพศชาย อายุ 20 – 45 ปี  มีสัญชาติไทย มีประสบการณ์ 

*  มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2 และรู้จักเส้นทางในจังหวัดเชียงใหม่ 

*  มีความซื่อสัตย์ ในหน้าที่และมีมนุษย์สัมพันธ์ 

*  ขยันและมีความอดทนในการทำงาน 

*  ค่าแรงรายวัน 308 บาท+ค่าอาหารกลางวัน+ค่าเที่ยว+ค่าพิเศษอื่นๆ 

  1. พนักงานยกสินค้า (รายวัน) จำนวน 20 อัตรา

*  เพศชาย  อายุ 18 ปี ขึ้นไป  มีสัญชาติไทย 

*  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 

*  มีความซื่อสัตย์ ในหน้าที่และมีมนุษย์สัมพันธ์ 

*  ขยันและมีความอดทนในการทำงาน 

*  ค่าแรงรายวัน 308 บาท+ค่าอาหารกลางวัน+ค่าเที่ยว+ค่าพิเศษอื่นๆ 

สนใจ!เตรียมเอกสารติดต่อสมัครงาน คุณแอน 053-441425 ต่อ 118 (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล) 

  1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  3. รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 2 ชุด
  4. ใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2 จำนวน 1 ชุด(พนักงานขับรถ)

การติดต่อสมัครงาน  เอกสารต้องครบถ้วนเพื่อพิจารณาการรับเข้าทำงาน

ติดต่อเรา
บ.เชียงใหม่ ต.เคหะภัณฑ์(2002)จำกัด
123 ม.11 ต.หนองควาย
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:00 - 17:30 น.
เสาร์ เวลา 08:30 - 17:30 น.

Torhome.com © 2024. All Rights Reserved.