Cart 0

DEMO : ศูนย์ Smile & Smart Center ร่วมจัดกิจกรรม “Find Your Way, Find Your Success” ในหัวข้อ “ค้นหาและรู้จักตัวเอง เพื่อเลือกคณะที่ใช่”

17 พฤศจิกายน 2564 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. บุคลากรศูนย์ Smile & Smart Center อาจารย์ นพ.ปวรุตม์ พวงศรี จิตแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และ ผศ.ดร.นพพร ธรรมรงค์รัตน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรจากศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “Find Your Way, Find Your Success” ในรูปแบบ Online Workshop ในหัวข้อ “ค้นหาและรู้จักตัวเอง เพื่อเลือกคณะที่ใช่” ให้กับนักเรียนระดับมัธยมปีที่ 4-6 โดยมีนักเรียนและอาจารย์จากทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 180 คน ผ่านทาง Application Zoom Meeting…

Read more

DEMO : TORHOME X NEPAL 2020

13 – 16 กุมภา 2563 ทริปเนปาลช่วงเวลา: 13 – 16 กุมภา 2563 ในทริปแรกของปีนี้ ทางบริษัท เชียงใหม่วิทยา ได้พาลูกค้าคนสำคัญของทางร้าน เดินทางไปประเทศเนปาล ซึ่งเป็นการเดินทางที่รวมไปด้วยความสนุกและตื่นตาตื่นใจกับสถานที่ต่างๆด้วย โดยตัวทริปได้จัดระยะเวลา 4 วัน 3 คืนได้เดินทางไป เมืองกาฐมัณฑุ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเนปาล และได้ไปเยี่ยมชมมรดกโลกในเมืองต่างๆ รวมไปถึงไปเทือกเขานากาโก๊ต และรวมพิชิตเยี่ยมชมความสวยงามของภูเขา everest อีกด้วย ภาพบรรยากาศจากทริปเนปาล

Read more

ติดต่อเรา
บ.เชียงใหม่ ต.เคหะภัณฑ์(2002)จำกัด
123 ม.11 ต.หนองควาย
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:00 - 17:30 น.
เสาร์ เวลา 08:30 - 17:30 น.

Torhome.com © 2022. All Rights Reserved.