DEMO : ศูนย์ Smile & Smart Center ร่วมจัดกิจกรรม “Find Your Way, Find Your Success” ในหัวข้อ “ค้นหาและรู้จักตัวเอง เพื่อเลือกคณะที่ใช่”

17 พฤศจิกายน 2564

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. บุคลากรศูนย์ Smile & Smart Center อาจารย์ นพ.ปวรุตม์ พวงศรี จิตแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และ ผศ.ดร.นพพร ธรรมรงค์รัตน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรจากศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “Find Your Way, Find Your Success” ในรูปแบบ Online Workshop ในหัวข้อ “ค้นหาและรู้จักตัวเอง เพื่อเลือกคณะที่ใช่” ให้กับนักเรียนระดับมัธยมปีที่ 4-6 โดยมีนักเรียนและอาจารย์จากทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 180 คน ผ่านทาง Application Zoom Meeting

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทางศูนย์บริการการศึกษามีความมุ่งหวังเพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบถึงข้อมูลสำนักวิชาต่างๆ โดยแบ่งเป็นกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความน่าสนใจในการเรียน ความพร้อมของสถานที่ ห้องปฎิบัติการต่างๆ การแนะแนวหลักสูตรในฝันจากคณาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์โดยตรงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และกิจกรรม “การค้นหาและรู้จักตัวเอง” จากเครื่องมือต่างๆ เช่น การทำแบบทดสอบ การตั้งคำถามกับตัวเอง ซึ่งจะทำให้มีภาพชีวิตในอนาคตที่มีความชัดเจนในตัวเองว่าอยากประกอบอาชีพอะไรแล้วจะเลือกเรียนสำนักวิชาอะไรเพื่อเป็นเส้นทางที่จะทำให้ความฝันของตนเองนั้นเป็นจริงต่อไป

กิจกรรม “Find Your Way, Find Your Success" ในหัวข้อ “ค้นหาและรู้จักตัวเอง เพื่อเลือกคณะที่ใช่”
กิจกรรม “Find Your Way, Find Your Success" ในหัวข้อ “ค้นหาและรู้จักตัวเอง เพื่อเลือกคณะที่ใช่”

Add Your Comment

ติดต่อเรา
บ.เชียงใหม่ ต.เคหะภัณฑ์(2002)จำกัด
123 ม.11 ต.หนองควาย
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:00 - 17:30 น.
เสาร์ เวลา 08:30 - 17:30 น.

Torhome.com © 2022. All Rights Reserved.